Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Operator Punktu Potwierdzania Tożsamości w trakcie wykonywania usługi potwierdza, że subskrybent w jego obecności zapoznał się z warunkami świadczenia usług zaufania Asseco Data Systems S.A. oraz złożył własnoręczny podpis pod stosownym oświadczeniem.

 

Weryfikacja tożsamości jest wykonywana w siedzibie spółki lub u klienta.

 

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku certyfikatu osobistego:
  • dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport;
  • jeżeli certyfikat ma zawierać numer PESEL, prosimy o: dokument potwierdzający numer PESEL (np. karta stałego pobytu, potwierdzenie nadania PESEL, itp.) - wymagane w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości innym niż polski;
  • jeżeli certyfikat ma zawierać numer NIP, prosimy o: dokument potwierdzający nadanie numeru NIP (osobisty subskrybenta), wydany przez polski urząd skarbowy, nie dotyczy NIP nadanego firmie; pole numer NIP przeznaczone jest dla osób, które są uprawnione do posługiwania się NIP (np. posiadają wpis do CEiDG)
 • w przypadku certyfikatu firmowego:
  • dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport;
  • jeżeli certyfikat ma zawierać numer PESEL, prosimy o: dokument potwierdzający numer PESEL (np. karta stałego pobytu, potwierdzenie nadania PESEL, itp.) - wymagane w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości innym niż polski;
  • pełnomocnictwo - podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (druk jest do pobrania wraz z oświadczeniem);
  • dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa: odpis lub wydruk z KRS - nie starszy niż 6 miesięcy lub    odpis lub wydruk z CEiDG lub zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, potwierdzający dane firmy;
  • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji;
  • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko;
  • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu (jeśli nie wynika wprost z dokumentu będącego podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa);
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu (jeśli nie wynika wprost z dokumentu będącego podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa);
  • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej.

 

W przypadku certyfikatu firmowego wykaz potrzebnych dokumentów przedstawi Operator Punktu Potwierdzania Tożsamości po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją subskrybenta.

 

Potwierdzenie tożsamości nie może nastąpić na podstawie skanu dokumentu tożsamości lub aplikacji mObywatel.

 

Opłaty

 • potwierdzenie tożsamości:
  • wydanie certyfikatu w trybie standardowym (do 7 dni roboczych) - 20 zł netto
  • wydanie certyfikatu w trybie ekspresowym (do 30 minut - w dni robocze do godz. 16:15 lub następnego dnia roboczego w godzinach porannych - w dni robocze po 16:15 i dni wolne) - 50 zł netto
 • dojazd do klienta:
  • Wrocław - 55 zł netto (ryczałt)
  • poza Wrocławiem - 1,25 zł netto za 1 km, liczone w obie strony (od siedziby spółki do miejsca wykonania usługi) wg najkrótszej trasy obliczonej przez Google Maps, nie mniej niż 55 zł netto.
 • inne usługi:
  • aktywacja certyfikatu. instalacja na karcie kryptograficznej lub w aplikacji mobilnej - 50 zł netto

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wykonania usługi (obecnie 23%).

Weryfikacja tożsamości

Podpis elektroniczny

Cena usługi: 239 zł netto - na 1 rok 313
Cena usługi: 239 zł netto - na 1 rok 313
Cena usługi 299 zł netto - na 1 rok 389
Cena x zł
Cena x zł
Cena x zł
Cena x zł

Wszystkie prawa zastrzeżone © www.kapary.com. Strona korzysta z plików cookies.

+48 505 204 046

biuro@qtechnologies.pl